הדברה ביולוגית

הדברה כימית שמבוצעת על ידי רעלים, אשר נמצאת בשימוש רב אצל מדבירים רבים, תרמה באופן ניכר לשגשוג החקלאות ולמניעת רעב בעולם כולו. עם זאת, נוצרה בעיה אקולוגית – כמויות רבות של חומרים רעילים זרמו אל עבר האדמה, זיהמו את מי התהום ופגעו באורח עקיף באדם וכן באורח ישיר בכל מיני סוגים של בעלי חיים למיניהם. ברחבי תבל נעשים מזה זמן רב ניסיונות של מעבר אל שיטות הדברה ירוקות למיניהן, חלקן יעילות פחות וחלקן יעילות יותר, ואחת השיטות הכי יעילות הינה הדברה ביולוגית – שהיא מהווה מלחמה במזיקים על ידי האויב הטבעי שלהם ולא באמצעות חומרים כימיים. הדברה ביולוגית זוכה להצלחה גדולה הן בקרב האוכלוסייה בישראל והן בקרב רחבי תבל, הדברת יתושים באמצעים ביולוגיים מתבצעת באמצעות דגי גמבוזיה ודגי בצילוס, הדברה ביולוגית של זבוב הפירות נעשית על ידי עיקור כמויות גדולות של זבובים זכרים ולאחר מכן משחררים אותם לאוויר החופשי, ההדברה הביולוגית של כנימות עלה מסוימות נעשית על ידי צרעה מסוג אפידיוס והרשימה עוד ארוכה. הדברה ביולוגית היא לא מושג מודרני אשר קם בשנים האחרונות, כבר אלפי שנים שהאדם מטפח את החתולים שלו על מנת שיאכלו את העכברים שחודרים אל ביתו, וגישה זו תואמת את גישת ההדברה הביולוגית לכל דבר ועניין. בשלהי המאה העשרים, כאשר התברר הנזק הכביר אשר נגרם לטבע וכן לאדם בשל ההדברה הכימית, אומץ המודל הזה ומאוד שוכלל, הדברה ביולוגית בימינו הינה פרקטיקה ידועה ומוכרת לכל, ובסוגים שונים של גידולים כבר מובנת מאליה.

 שימושים של הדברה ביולוגית

החקלאות אשר מכונה אורגנית משתמשת לרוב בחומרי הדברה ביולוגית, אשר מכילים פטריות או לחילופין חיידקים שפוגעים בחרקים מזיקים. זו שיטה נהדרת עבור פגיעה ממוקדת במזיקים ידועים ומסוימים, אך החיסרון שלה הוא בכך שיש צורך לפזר בכל פעם מחדש את החומרים האלו, וזאת מהסיבה שהחרקים נפגעים ומתים ואינם מורישים את אויביהם הביולוגיים לצאצאים שלהם.

 שיטות של הדברה ביולוגית

שיטת הדברת ביולוגית אחרת מבוססת על פיזור טפילים, אשר הורגים את החרקים המזיקים אגב גלגול החיים שלהם ושהצאצאים שלהם ממשיכים את המלחמה בחרקים המזיקים אשר יבואו בעתיד. הדברה ביולוגית מתוחכמת במיוחד מבוססת על יבוא ופיזור של אויבים טבעיים לחרקים המזיקים. זאת שיטה חשובה בעידן המודרני, בו מזיקים מועברים בקלות ממקום למקום ועלולים להתפתח ולהתרבות במהירות גדולה מדי באין להם אויבים טבעיים בארצם החדשה.